24. ja 25.augustil toimusid HKK 2023-2027 strateegia töötoad

  • Avaldatud: 29.08.2022

Augustis toimusid järjekordsed arutelud seoses uue rahastusperioodi LEADER-strateegia koostamisega. Olulist tähelepanu said nii tulevased meetmed kui ka hindamiskriteeriumid.

24.augustil Hiiumaa Spordikeskuses toimunud strateegia meetmete töötoas oli aruteluks meetmete tööversioonid. Tulevaste meetmete üle oli elav arutelu. . Tulemusena said meetmete tööversioonid täpsema sisu, samuti tõmmati nende arv ühe võrra kokku.

Arutlusel oli ka Hiidlaste Koostöökogu visiooni hiiukeelsed versioonid. Need valmisid Järvi Lipasti, Hiiu keele kursuslaste ja Helgi Põllo koostöös. Vasakul on pikem variant ja paremal lühem väga hiidlaslik variant, mida me võimalusel hakkame sloganina kasutama.

Algne visiooni sõnastus ja tõlge ametnikele:
“Hiiumaa on oma kohalikku kultuuripärandit ja looduskeskkonda väärtustava elujõulise uuendusmeelse kogukonnaga saar. Kogukonna jätkuv saaresisene koostöö ning ühisalgatused erinevate partneritega on võimaldanud Hiiumaal silmapaistval määral välja kujuneda hea tulevikuperspektiiviga ettevõtlusel ning luua ja alal hoida saarel atraktiivset peresõbralikku elamis- ja külastuskeskkonda.”

 

25.augusti esimene töötuba toimus Hiiumaa Arenduskeskuse seminariruumis. Kogunesid kohalikud sotsiaalvaldkonna asjatundjad ning üle veebi oli meil ühendus ministeeriumi esindajatega. Tegemist oli HKK esimene ESF meetme arutelu. Nagu uue perioodi LEADER määrus on ka ESF meetme määrus alles kirjutamisel.

Töötoas me kaardistasime kohalikke probleeme. Pärast seda kuulasime ära ministeeriumipoolse nägemuse ootustest ja määrusest ning siis toimus arutelu, milliseid probleeme saaksime selle meetmega lahendada.

Sotsiaalministeeriumi ametnike Tarmo Kurves ja Regina Sergejeva esitlusega saab tutvuda >>siin<<.

 

 

Päeva teises töötoas Orjaku külamajas arutleti hindamise protsessi ja kriteeriumite üle.

Konsultantide esitlusega saab tutvuda >>siin<<.