Biosfääripäeval on LEADER strateegia koostamise avaüritus

  • Avaldatud: 12.04.2022

BIOSFÄÄRIPÄEV – PÄÄSTEV RINGMAJANDUS

Seminar on LEADER strateegia 2023-2027  koostamise avaüritus

Päevakava:

13.00 – kogunemine ja tervituskohv

13.10 – avasõnad Biosfääripäevale. Anu Pielberg, Hiiumaa vallavolikogu esinaine

13.15 – UNESCO tegevus Eestis. Kerli Gutman, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni peasekretär

13.30 – „Miks on meil vaja biosfääri programmiala?” Toomas Kokovkin, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni nõukoja liige

14.00 – Ettekanne ringmajanduse ideedest ja vajadusest. Professor Mait Kriipsalu, Maaülikool.

15.00 – „Ringmajanduse projekti „Lääne- Eesti biosfääri programmiala kui kestliku looduskasutusega ja rohemajandusega pilootala I etapp” tutvustus. Liis Lukas, Hiiumaa Arenduskeskus

-sirutus- ja kohvipaus-

15.30 – Leader strateegia koostamise avalikustamine. Reet Kokovkin, MTÜ Hiidlaste Koostöökogu

15.45 – Roheettevõtja, materjalijääkide väärindamise platvormi Materjalivoog üks asutaja, koolitaja ning ringmajanduse üks eeskõneleja Mayri Tiido teeb ettekande ringmajanduse võimalustest.

Töötuba. Mõttetalgutega uurime ringmajanduse võimalusi biosfäärialal, sh keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) lahenduste välja töötamise ja rakendamise võimalusi. Mõtiskelu juhib Mayri Tiido.

Lisaks kohapealsele osavõtule on võimalik üritust jälgida internetiülekande vahendusel.

Osalemine on kõikidele tasuta, osavõtuks on vajalik eelregistreerimine: https://forms.office.com/r/PLv6uhN4cD

Ürituse läbiviimisel jälgime riiklikult kehtestatud COVID piiranguid.

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala haarab enda alla 1/10 kogu Eesti pindalast. Maismaast katab see meie suuremad saared – Saare-, Hiiu- ja Muhumaa, lisaks Vormsi ja Ruhnu. Kolmveerandi biosfäärialast moodustab meri, mis saari ja mandrit ümbritseb.

Lisainfo: Siim Piirak, tel 5331 3304, e-post siim.piirak@hiiumaa.ee

Biosfääripäeva läbiviimist toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).