Biosfääripäev Kassari Puhkekeskuses

  • Toimumisaeg: 19. aprill, 2022
Seminar on LEADER strateegia 2023-2027  koostamise avaüritus

Päevakava:

13.00 – kogunemine ja tervituskohv

13.10 – avasõnad Biosfääripäevale. Anu Pielberg, Hiiumaa vallavolikogu esinaine

13.15 – UNESCO tegevus Eestis. Kerli Gutman, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni peasekretär

13.30 – „Miks on meil vaja biosfääri programmiala?” Toomas Kokovkin, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni nõukoja liige

14.00 – Ettekanne ringmajanduse ideedest ja vajadusest. Professor Mait Kriipsalu, Maaülikool.

15.00 – „Ringmajanduse projekti „Lääne- Eesti biosfääri programmiala kui kestliku looduskasutusega ja rohemajandusega pilootala I etapp” tutvustus. Liis Lukas, Hiiumaa Arenduskeskus

-sirutus- ja kohvipaus-

15.30 –Leader strateegia koostamise avalikustamine. Reet Kokovkin, MTÜ Hiidlaste Koostöökogu

15.45 – Roheettevõtja, materjalijääkide väärindamise platvormi Materjalivoog üks asutaja, koolitaja ning ringmajanduse üks eeskõneleja Mayri Tiido teeb ettekande ringmajanduse võimalustest.

Töötuba. Mõttetalgutega uurime ringmajanduse võimalusi biosfäärialal, sh keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) lahenduste välja töötamise ja rakendamise võimalusi. Mõtiskelu juhib Mayri Tiido.

Lisaks kohapealsele osavõtule on võimalik üritust jälgida internetiülekande vahendusel.

Osalemine on kõikidele tasuta, osavõtuks on vajalik eelregistreerimine: https://forms.office.com/r/PLv6uhN4cD

Ürituse läbiviimisel jälgime riiklikult kehtestatud COVID piiranguid.

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala haarab enda alla 1/10 kogu Eesti pindalast. Maismaast katab see meie suuremad saared – Saare-, Hiiu- ja Muhumaa, lisaks Vormsi ja Ruhnu. Kolmveerandi biosfäärialast moodustab meri, mis saari ja mandrit ümbritseb.

Lisainfo: Siim Piirak, tel 5331 3304, e-post siim.piirak@hiiumaa.ee

Biosfääripäeva läbiviimist toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).

Avasõnad ütles volikogu esimees Anu Pielberg, kes on ühtlasi Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liige

Kerli Gutman, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni peasekretär, rääkis uuenenud UNESCO tegemistest

Toomas Kokovkini ettekannet UNESCO programmist Inimene ja Biosfäär kuulas saalitäis huvilisi