Hiidlaste koostöökogu üldkoosolek

  • Toimumisaeg: 10. detsember, 2018

Kutse ÜLDKOOSOLEKULE 10. detsembril


Kutse Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule E 10. detsembril kl 16.45 asukohaga HIIUMAA MUUSEUMI PIKK MAJA Kärdlas Vabrikuväljak 8

Päevakord:

Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine.

  1. Päevakorra kinnitamine
  2. Liikmelisus Leader Liidus
  3. Eelarve 2019 kinnitamine
  4. Põhikirja eesmärkide ja tegevuste muutmine
  5. Hindamiskomisjoni 2019 kinnitamine
  6. Revisjonikomisjoni kinnitamine
  7. Muud küsimused. Informatsioon strateegia vahehindamise ja koostöökogu sisehindamise läbiviimise kohta

Kutse

protokoll