MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek

  • Toimumisaeg: 22. november, 2021

Kutse Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 22. novembril 2021 kl 17 valla volikogu saalis Kärdlas ja ZOOM keskkonnas (palun seadistage Zoom eelnevalt oma arvutisse!). Koosoleku link saadetakse osalejatele 22. novembril. Vallamajas viibijatel palun esitada vaktsineerimise tõend ja kanda maski.

Üldkoosoleku päevakord:

  • Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine. Päevakorra kinnitamine.
  • Üle 50 000 eur toetusega Meede 1 ja Meede 3 projektitaotluste ja kogukonnateenuse projektide lubamine hindamisele

Üle 50 000 eur toetusega taotlused

Meede 1 

Projekt 1: Mahe Hiid OÜ, “Mahelauda rajamine” Üldmaksumus 200000, toetusetaotlus 100,000.00 (50.00%) taotleja esindaja Lembit Lühi. Mahe Hiid tutvustus pdf. Mahe Hiid projekti esitlus pptx .

Projekt 2: StevenVV, Küttelahendus, üldmaksumus 131 743,50, toetusetaotlus 79046,10 (60.00%), taotleja esindaja Anneli Valk

Projekt 3: OÜ Siidilaevad, ATELJEE HOONE TÖÖTUBADE LÄBIVIIMISEKS, üldmaksumus 114 999€,  toetusetaotlus 68 999€ (60%) taotleja esindaja Kaia Saarna-Lauri

Meede 3

Projekt 4: MTÜ Hiiumaa Käsitööselts, Kestlik pärand, üldmaksumus 76 436, 96 toetustaotlus  68 793,27, (90.00%) taotleja esindaja Nele Eller

Kogukonnateenuse projektitaotlus (meetmest 1)

Projekt 5:  OÜ Kioskimees, Madalseiklusrada, üldmaksumus 26 400, toetusetaotlus 23 760.00 (90.00%), taotleja esindaja Jesper Parve

 

Koosoleku materjalid avaldatakse veebis kogu.hiiumaa.ee

Kutse 12.11.21 lehes

Anu Pielberg, Juhatuse esimees

Ettekanne Üldkoosolekul suurprojekti esitamiseks meede 1

Üldkoosoleku liikmed kuulamas ettekandeid, Anu juhatab koosolekut

Suurprojekti esitlus meede 3