Valla arengukava ja Leader strateegia muudatuste arutelud

  • Toimumisaeg: 31. mai, 2021

31.05.21 17:00 – 18:00 Hellamaa perekeskus, Tempa küla, Hiiumaa

Kokkuvõte
1. Leader strateegia muudatused ja COVID-i negatiivse mõju leevendamise meede
2. Hiiumaa valla arengukava muudatuste arutelu

Osales (koos ettekandjatega) 6 in.
Reet Kokovkin tutvustas Leader strateegia muudatusprotsessi ja avanevaid võimalusi.
Aivi Telvik tutvustas AK lisa 4 muudatusi ja ettepanekuid.
Koosolekul jäid kommentaaride ja ettepanekutena üles järgmised teemad:
• Sakraalhoonete loetelu täiendada Paluküla kirikuga. Paluküla kirik on tähtis meresõidu maamärgina, lisaks tuleks kirikukasutusvõimalusi laiendada näiteks Kärdla meteoriidikraatri eskpositsiooniga ja kontsertpaigana.
• Kärdla monopoli hoone rekonstrueerimine. Sadama Tolliladu on osa meie vanalinnast, kuid on ebapiisavalt kasutuses ja vajab areneva Kärdla sadama alal hädasti esiletõstmist ja restaureermist
• Suuremõisa soojamajanduse projekti rakendamine – Liili Eller vaatab selle pilguga Arengukava üle, et kas peab veel seda arengukavas-s esile tõstma.
• Arutasime munitsipaaleluruumide (sh sotsiaalkorterite) olukorda Pühalepa osavallas. Täna on kasutusel ka Heltermaa vana klubi hoone. Seoses uue sotsiaalküla väljaehitamisega tuleb juurde ka uut korteripinda.

 

Strateegia muutmise töörühmad alustasid tööd