Valla arengukava ja Leader strateegia muudatuste arutelud

  • Toimumisaeg: 01. juuni, 2021

1.06.21 17:00 – 18:00 Kärdla vallamaja volikogu saal, Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa

Päevakorras:

  1. Leader strateegia muudatused ja COVID-i negatiivse mõju leevendamise meede
  2. Hiiumaa valla arengukava muudatuste arutelu

Osales (koos ettekandjatega) 6 in kohapeal ja 4 in virtuaalselt.

Reet Kokovkin  tutvustas Leader strateegia muudatusprotsessi ja avanevaid võimalusi.

Aivi Telvik tutvustas arengukava lisa 4 muudatusi ja ettepanekuid. Ja tutvustati ka varem toimunud avalikelt aruteludelt tulnud arvamusi ja ettepanekuid.

Koosolekul jäid kommentaaride ja ettepanekutena üles järgmised teemad:

  • SA Hiiumaa sadamad juhatuse liige Liina Härm pakkus igakülgset koostööd Hiiumaa sadamatega kõikide merega seotud teemadega, olgu see siis teenuste arendamine, turundus või ehitamine/vanade sadamahoonete rekonstrueerimine ja restaureerimine. Et sadamad oleksid informeeritud ja kaasatud.
  • Olulised Kärdla sadama ajaloolised hooned vajavad sihipärast kasutuselevõttu ja ülesehitamist (villaladu; tolliait).

Virtuaalselt osavõtjad ei asunud arutellu, kuid Rinno Lige asus FB kaudu arvamust avaldama. Rinno ei olnud rahul, et vallal ei ole kohe käepärast võtta Villalao renoveerimise  ja kasutusele võtmise plaani, samuti et rannapromenaadi Kärdla etapp sadamast Hausmani ei ole veel rahastatud. Jalutusraja pikendamist kuni Roograhu sadamani pidas ta hullumeelsuseks. Loe FBst

Strateegia muutmise töörühmad alustasid tööd