Valla arengukava ja Leader strateegia muudatuste arutelud

  • Toimumisaeg: 03. juuni, 2021

3.06.21 17:00 – 18:00 Käina vallamaja, Hiiu mnt 28, Käina , Hiiumaa

Arengukava avaliku arutelu kokkuvõte 03.06.21 kl 17-18.00 Käinas

Päevakorras:

  1. Leader strateegia muudatused ja COVID-i negatiivse mõju leevendamise meede
  2. Hiiumaa valla arengukava muudatuste arutelu

Osales (koos ettekandjatega) 7 in.

Reet Kokovkin  tutvustas Leader strateegia muudatusprotsessi ja avanevaid võimalusi.

Aivi Telvik tutvustas AK lisa 4 muudatusi ja ettepanekuid.

Koosolekul jäid kommentaaride ja ettepanekutena üles järgmised teemad:

  • Arutasime (nagu mujal piirkondades) üürikorterite/munitsipaalkorterite olukorda Käina osavallas. Kortereid napib ja kortermaja ehitus on jätkuvalt plaanis.
  • Ettepanek arengukava tegevuskavasse: Käina perearstikeskuse ümberkolimine Käina Kultuurikeskuse majja ja rekonstrueerimine (energiatõhususe eesmärgil kaasaegne soojustamine ja ventilatsioon) CO2-st.

Strateegia muutmise töörühmad alustasid tööd