Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 22. novembril

  • Avaldatud: 11.11.2021

Kutse Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 22. novembril 2021 kl 17 valla volikogu saalis Kärdlas ja ZOOM keskkonnas (palun seadistage Zoom eelnevalt oma arvutisse). Koosoleku link saadetakse osalejatele 22. novembril. Vallamajas viibijatel palun esitada vaktsineerimise tõend ja kanda maski.

Üldkoosoleku päevakord:

  • Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine. Päevakorra kinnitamine.
  • Üle 50 000 eur toetusega Meede 1 ja Meede 3 projektitaotluste ja kogukonnateenuse projektide lubamine hindamisele
  • Hindamiskomisjoni asendusliikme lisamine
  • Piirkondliku integreeritud arengustrateegia 2023-2027 algatamine
  • Muud küsimused

Koosoleku materjalid avaldatakse veebis.

vaata dokumente siit kogu.hiiumaa.ee

 

Anu Pielberg

Juhatuse esimees