HKK üldkoosolek võttis vastu ühisstrateegia

  • Avaldatud: 26.05.2023

17.mail 2023 võttis HKK üldkoosolek vastu Hiidlaste Koostöökogu STRATEEGIA 2024–2027+ ja otsustas strateegia esitada heakskiitmiseks PRIA-le.

HKK-l on kavatsus taotleda toetust tegevuspiirkonna ühisstrateegia rakendamiseks, milles panustatakse nii Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kui Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse. Strateegia elluviimist plaanitakse alustada 2024.aasta alguses.

Hiidlaste Koostöökogu partneriks uue perioodi LEADER Hiiumaa arengustrateegia koostamise ekspertideks on Cumulus Consulting OÜ. Strateegia koostamiseks toimusid küsitlused, seminarid, töötoad ja arutelud.

Suur tänu kõikidele strateegia valmimisse panustanutele!

 

Strateegia koostamine viidi ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

Siit leiad koosoleku protokolli.

Siit leiad koosoleku materjalid.

Siit leiad Hiidlaste Koostöökogu strateegia 2024-2027+ ja siit Lisa 1. Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonna profiili.

Siit leiad teavituse: kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamise kavatsusest.