Agroturism kui tulus lisateenus

LEADER projektitoetus – kohaliku tegevusgrupi koostöö 13-21.3/23/199 “Agroturism kui tulus lisateenus”
taotlus_13-21.3_23_199_Agroturism kui tulus lisateenus

1. Esimene kohtumine partneritega Prantsusmaal:

2. Uuring