2017 taotlusvoor I

Meede 3

• SA Tuuru “Teadmussiirde päevad ettevõtjatele”  17256,85 EUR
• Hiiu Vallavalitsus Liikumisaktiivsuse tõstmine treeningvõimalusete mitmekesistamise kaudu 10102,93 EUR
• MTÜ Hiiu Hüljes “Targad ujujad” 28516,92 EUR
• MTÜ Hiiumaa Motoharidus  “Hiiumaa motohariduse edendamine”  9887,45 EUR

Meede 4

• MTÜ Halulaev “Hiiumaa kui mereriigi maine turundamine” 20147,40 EUR
• SA Hiiumaa Muuseumid “MUUSEUMITUUR: Hiiumaa väärindamine ja turundamine muuseumide kaudu” 17739 EUR
• SA Tuuru “Hiiumaa visuaalse kuvandi kaasajastamine läbi külastus-, elu-, ettevõtluskeskkonna ühisturundamise” 15667,85 EUR