2016 I voor

LEADER programmi poolt rahastatud taotlused 2016 I voor

MEEDE 1 ” Ettevõtete areng” 

  • Hiiumaa Pruulikoda OÜ – Pruulikoja restoran 53054,62 EUR (osaline toetus 32 260)

MEEDE 3 “Uuenduslik kogukond”

  • SA Tuuru – Hiiumaa reisijuhtide teenuse arendamine 18838 EUR (osaline toetus) PRIA ei rahuldanud taotlust