Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek

  • Toimumisaeg: 30. mai, 2022

Hiidlaste Koostöökogu MTÜ annab teada Esmaspäeval 30.05.2022 üldkoosoleku mitte toimumisest, seoses üldkoosoleku päevakorra punktide ning kaasnevate materjalide olulisest muutumisest viimasel hetkel.

Kutse Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 30. mai 2022 kl 17:00 Valla volikogu saalis Kärdlas ja Teams keskkonnas. Koosoleku link saadetakse osalejatele 30. mail.

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Koosoleku mandaat, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemis komisjoni valimine
  2. Majandusaasta 2021 aruande kinnitamine
  3. Uute juhatuse liikmete valimine.
  4. Audiitori valimine.
  5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine.
  6. Juhatuse liikmete tasu määramine .
  7. Rakenduskava 2022 muutmine.
  8. Koostööprojekt koos Hiiukalaga
  9. Muud küsimused.

Aruanne_80235929_1650293288

audiitori_otsus_80235929_2021

Revisjoni akt 2021

Koostööprojekti ettepanek Kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes

 Rakenduskava2022muudatus

Juhatuse liikme tasud