Kutse Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule

 • Toimumisaeg: 10. juuni, 2022

Koosolek toimub  10. juunil 2022 kl 17:30 Hiiumaa Valla volikogu saalis Kärdlas Keskväljak 5a ja MS Teams keskkonnas. Koosoleku link saadetakse osalejatele samal päeval.

Üldkoosoleku päevakord:

 1. Koosoleku mandaat, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine
 2. majandusaasta aruande kinnitamine
 3. Uute juhatuse liikmete valimine
 4. Audiitori valimine
 5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
 6. Juhatuse liikmetega töövõtulepingute sõlmimine.
 7. Koostöö projekt MTÜga Hiiukala
 8. aasta rakenduskava muutmine
 9. Strateegia koostamise vahekokkuvõte
 10. Muud küsimused

Aruanne_2021_80235929

Audiitori_otsus_80235929_2021

Revisjoni akt 2021_

Koostööprojekti ettepanek Kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes

Juhatuse liikmetega töövõtulepingute sõlmimine 

Faili Rakenduskava2022muudatus

 

Lisainfo: merle@kogu.hiiumaa.ee

 

 

Verno Soosalu

Juhatuse esimees