Üldkoosolek 18. juunil 2018

  • Toimumisaeg: 18. juuni, 2018

Kutse Üldkoosolekule 18. juunil 2018


Kutse MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 18.06.2018 kl 16.00 Kärdlas Leigri väljak 5 (NB! Maakonna talituse saalis). Kvoorumi puudumisel toimub üldkoosolek samas 18.06.2018 kl 16.15.

Päevakord:

  1. Üldkoosoleku mandaat, päevakorra, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine
  2. Häältelugemise komisjoni valimine
  3. Juhatuse aruande kinnitamine
  4. Audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine
  5. Aastaaruande kinnitamine,
  6. Juhatuse liikmete valimine (2 ettevõtjate esindajat ja 1 MTÜ esindaja)
  7. Õppereiside teema
  8. Muud küsimused.

Jan Ignahhin

Juhatuse esimees

protokoll

Juhatuse tegevusaruanne 2017 

Majandusaasta aruanne 2017   Vandeaudiitori arvamus   Revisjonikomisjoni akt