Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 11. oktoobril

  • Avaldatud: 15.09.2021

ÜLDKOOSOLEK 11.10.2021

  • Toimumisaeg: 11. oktoober, 2021

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub E 11. oktoobril kl 17.00 Hiiumaa Spordihoone noortekeskuse saalis. Kl 16.00 on võimalik osaleda ringkäigul uues majas. NB! Kaasa vahetusjalatsid!

NB! kaasa COVID-pass või COVID kiirtesti vastus! Kiirtesti on võimalik teha koha peal

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine. Päevakorra kinnitamine.
  2. Üle 50 000 eurose toetusega projektitaotluste lubamine hindamisele
  3. 2022. aasta eelarve kinnitamine
  4. Juhatuse töötasude kinnitamine
  5. 2022. aasta rakenduskava kinnitamine
  6. Revisjonikomisjoni liikme määramine
  7. Muud küsimused.        *2022 aasta mais projekti „Kohalik toit trendikaks“ raames õppereisi korraldamine Baskimaale;    *Uuringu KOHALIKU TOIDU TOOTMISE, TARBIMISE JA TURUSTAMISE HETKEOLUKORD HIIUMAAL jätku-uuringu tutvustamine

Lisainfo ja materjalid: www.kogu.hiiumaa.ee  info@kogu.hiiumaa.ee

Loe koosoleku dokumente