ÜLDKOOSOLEK 11.10.2021

  • Toimumisaeg: 11. oktoober, 2021

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub E 11. oktoobril kl 17.00 Hiiumaa Spordihoone noortekeskuse saalis. Kl 16.00 on võimalik osaleda ringkäigul uues majas. NB! Kaasa vahetusjalatsid!

NB! kaasa COVID-pass või COVID kiirtesti vastus. Kiirtesti on võimalik teha koha peal

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine. Päevakorra kinnitamine.
  2. Üle 50 000 eur toetusega ja kogukonnateenuse projektitaotluste lubamine hindamisele
  3. 2022. aasta eelarve kinnitamine
  4. Juhatuse liikmete tasu määramine
  5. 2022. aasta rakenduskava kinnitamine
  6. Revisjonikomisjoni liikme määramine
  7. Muud küsimused.        *2022 aasta mais projekti „Kohalik toit trendikaks“ raames õppereisi korraldamine Baskimaale;    *Uuringu KOHALIKU TOIDU TOOTMISE, TARBIMISE JA TURUSTAMISE HETKEOLUKORD HIIUMAAL jätku-uuringu tutvustamine

Lisainfo ja materjalid: www.kogu.hiiumaa.ee  info@kogu.hiiumaa.ee

Projekti esitlus: Puski kiriku taastamine

Projekti esitlus: Säästva Renoveerimise Infokeskus

2022. aasta eelarve seletuskiri

Kuulutus Hiiu lehes

Üldkoosolek Hiiumaa Spordikeskuse noortesaalis

Üldkoosolek kuulamas kohaliku toidu uuringu ettekannet