Kuidas Avatud Talude Päeva õigesti läbi viia

  • Avaldatud: 02.06.2021
  1. juunil said Mihkli Talumuuseumis kokku 2021 aasta Avatud talude päeva korraldajad, et saada teada, kuidas avalikku üritust läbi viia uute määruste valguses.

Anu Tammearu Hiiumaa vallast. Hiiumaa Vallavolikogu 18.02.2021 määrusega nr 114 kehtib alates 1. märtsis 2021 Hiiumaa valla haldusterritooriumil ühtne avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord. 

Vajadusel peab ürituse korraldaja kooskõlastama taotluse ja dokumendid päästeameti, maanteeameti ja keskkonnaametiga ning sõltuvalt ürituse iseloomust ja asukohast teiste asutuste ja füüsiliste või juriidiliste isikutega ning organisatsioonidega. Ürituse korraldaja peab esitama ürituse loa taotluse koos vajalike ametkondade kooskõlastatud dokumentidega politsei- ja piirivalveametile. Kui vajalikud toimingud tehtud, esitab korraldaja avaliku ürituse loa taotluse koos kõigi nõuetekohaste dokumentide ja kooskõlastustega vallale vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse läbiviimist.

Uus kord näeb ette, et korraldajal tuleb luua inimeste käiguradadest mõistlikule kaugusele piiratud suitsetamise alad juhul, kui tegu ei ole sündmusega või sündmus leiab aset kohas, kus tubakaseaduse kohaselt on suitsetamine keelatud, näiteks noortele mõeldud üritused, haridusasutuse territoorium.

Üritusel tuleb koguda liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik.

Samuti pöörab vald korraldaja tähelepanu loomade heaolu tagamisele ürituste korraldusel.

Kadri Aljas Hiiumaa vallast tutvustas jäätmete kogumist ja sorteerimist avaliku ürituse ajal ja pärast. Hiiumaa vald toetas Avatud talude päeva omalt poolt 5 ettemakstud olmeprügikotiga. Tuletame meelde, et alates 1. maist jääb Hiiumaale 22 avalikku pakendipunkti, kus saab ära anda liigiti jäätmeid:
segapakend, papp- ja paberpakend, klaaspakend, kasutuskõlbmatu tekstiil ja vanapaber. Kõigil on võimalik korraldatud jäätmeveo raames oma majade juurest ära anda biojäätmeid.

Moonika Raudsepp, Hiiumaa Politsei ja Piirivalveametist rääkis, kuidas on ohutu vastu võtta suurt hulka külastajaid avaliku ürituse raames. Pea meeles, et vajadusel on abi lähedal telefonil 112.

Marika Koppel Transpordiametist pani talupidajatele südamele eelnevalt hinnata parkimisvõimalusi ja kas on vaja tellida liiklust suunavaid märke.

Reve Lambur Maainfost kui peakorraldaja tutvustas senist kogemust 7 aasta jooksul peetud Avatud talude päevadest, andis hea nõu, kuidas loovalt oma talu tutvustada ja külastajatele meeldivaks korraldada.

Talupidajad said endaga kaasa vajalikku atribuutikat (sildid, lindid, õhupallid) ja edusoovid 24-25. juulil toimuva Avatud talude päeva kordaminekuks.

Kuidas katta külalistele Hiiumaa toitu tutvustav laud