Hiidlaste koostöökogu üldkoosolek 18. juunil 2021 Tuuletornis kl 15

  • Toimumisaeg: 18. juuni, 2021

Üldkoosoleku päevakord:

1. Koosoleku mandaat, Koosoleku juhataja ja protkollija valimine, häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. Majandusaasta aruande, audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine.
3. Strateegia muudatuse kinnitamine, Rakenduskava 2021 muudatuse kinnitamine

4. Eelarve 2021 muudatuse  kinnitamine.
5. Juhatuse liikme tasude määramine
6. Juhatuse liikmete valimine  Nõusolek Jan Ignahhin (ev)  Nõusolek Priit Koff (ev) Nõusolek Verno Soosalu (ev)  Nõusolek Helin Juhe MTÜ
7. Hindamiskomisjoni 2021 kinnitamine.
8. Muud küsimused (Koostöökogu tegevuskeskus kolib ajutiselt kodukontorisse)

Hiidlaste Koostöökogu 15. sünnipäeva tähistamine – pidulikud suupisted, tutvumiskäik Käina uude kaubanduskeskusesse – juubelitort

Üldkoosoleku materjalid:

Üleminekuperioodil LEADER kohaliku arengu strateegia muutmisest

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014_2025_muudatused

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014_2025puhas fail

Vana (kehtiv) strateegia.

Rakenduskava meede 6. COVID-19 taastekava meede

Rakenduskava meede 1. Ettevõtete areng (fail muudatustega)

Rakenduskava meede 1. Ettevõtete areng (puhas)

Rakenduskava meede 2 Külaarendus (fail muudatustega)

Rakenduskava meede 2 Külaarendus (puhas)

Rakenduskava meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond (fail muudatustega)

Rakenduskava Meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond (puhas)