Hiidlaste koostöökogu üldkoosolek 18. juunil 2021 Tuuletornis

  • Toimumisaeg: 18. juuni, 2021

Üldkoosoleku päevakord:

1. Koosoleku mandaat, häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. Majandusaasta aruande, audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine.
3. Strateegia muudatuse kinnitamine.
4. Rakenduskava 2021 muudatuse ja eelarve 2021 muudatuse  kinnitamine.
5. Juhatuse liikme tasude määramine
6. Juhatuse liikmete valimine
7. Hindamiskomisjoni 2021 kinnitamine.
8. Muud küsimused.

Hiidlaste Koostöökogu 15. sünnipäeva tähistamine – pidulikud suupisted, tutvumiskäik Käina uude kaubanduskeskusesse – juubelitort

Üldkoosoleku materjalid:

Üleminekuperioodil LEADER kohaliku arengu strateegia muutmisest

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014_2025_muudatused

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014_2025puhas fail

Vana (kehtiv) strateegia.

Rakenduskava meede 6. COVID-19 taastekava meede

Rakenduskava meede 1. Ettevõtete areng (fail muudatustega)

Rakenduskava meede 1. Ettevõtete areng (puhas)

Rakenduskava meede 2 Külaarendus (fail muudatustega)

Rakenduskava meede 2 Külaarendus (puhas)

Rakenduskava meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond (fail muudatustega)

Rakenduskava Meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond (puhas)