Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2023-2027 koostamine

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia (CLLD) 2021-2027 koostamise materjalid.

Teatame, et MTÜ Hiidlaste Koostöökogu (registrikoodiga 80235929) üldkoosolek otsustas 21. veebruaril 2022, et esitab PRIAle ajavahemikul 15.03-04.04.2022 toetustaotluse Hiiumaa piirkonna ühise arengustrateegia välja töötamiseks Euroopa Liidu eelarveperioodiks 2021-2027. Ühisstrateegia alusel kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Sotsiaalfond+ LEADER tüüpi tegevusi.
Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda. MTÜ Hiidlaste Koostöökogu korraldab avaliku ürituse strateegia koostamise alustamiseks, millest anname teada oma veebilehel ja sotsiaalmeedia kaudu.
Uus esitatakse PRIAle hiljemalt 31. märtsiks 2023.a. Strateegia koostamine viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

PRIA ettekanne

Üldkoosoleku protokoll 21_02_2022

Kuulutus 1. märtsi Hiiu lehes

Strateegia algatamise kohta artikkel Hiiu lehes 04.03.2022

Hiiumaa LEADER ühisstrateegia ettevalmistamise tegevuskava

Uue LEADER strateegia koostamist juhendab Cumulus Condulting OÜ

Avaürituse kuulutus 12. aprilli lehes

LEADER strateegia koostamise avaüritus Biosfääripäeval 19. aprill 2022

10.mail toimus HKK 2023-2027 strateegia töötuba

18.mail toimus HKK 2023-2027 strateegia töötuba

Esitlus_Strateegia_Üldkoosolekul_10.06.2022

Küsitlusankeet_Hiidlaste Koostöökogu

23.08.2022 Hiiu Lehes ilmunud kuulutus

24. ja 25.augustil toimusid HKK 2023-2027 strateegia töötoad