Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2023-2027 koostamine

Hiiumaa integreeritud arengustrateegia (CLLD) 2021-2027 koostamise materjalid.

Teatame, et MTÜ Hiidlaste Koostöökogu (registrikoodiga 80235929) üldkoosolek otsustas 21. veebruaril 2022, et esitab PRIAle ajavahemikul 15.03-04.04.2022 toetustaotluse Hiiumaa piirkonna ühise arengustrateegia välja töötamiseks Euroopa Liidu eelarveperioodiks 2021-2027. Ühisstrateegia alusel kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Sotsiaalfond+ LEADER tüüpi tegevusi.
Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda. MTÜ Hiidlaste Koostöökogu korraldab avaliku ürituse strateegia koostamise alustamiseks, millest anname teada oma veebilehel ja sotsiaalmeedia kaudu.
Uus esitatakse PRIAle hiljemalt 31. märtsiks 2023.a. Strateegia koostamine viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

PRIA ettekanne

21.02.2022 Üldkoosoleku protokoll

01.03.2022 kuulutus Hiiu lehes

04.03.2022 Strateegia algatamise kohta artikkel Hiiu lehes

Hiiumaa LEADER ühisstrateegia ettevalmistamise tegevuskava

11.04.2022 lepiti kokku. et uue LEADER strateegia koostamist juhendab Cumulus Condulting OÜ

12.04.2022 Avaürituse kuulutus Hiiu lehes

19.04.2022 avaüritus LEADER strateegia koostamise Biosfääripäeval

10.05.2022 toimus HKK 2023-2027 strateegia töötuba

18.05.2022 toimus HKK 2023-2027 strateegia töötuba

10.06.2022 Esitlus_Strateegia_Üldkoosolekul

06-08.08.2022 viidi läbi veebipõhine küsitlus Hiidlaste Koostöökogu liikmete hulgas

23.08.2022 Hiiu Lehes ilmunud kuulutus

24. ja 25.08. 2022 toimusid HKK 2023-2027 strateegia töötoad

21.09.2022 toimus HKK-juhatuse-koosolek-ja-kohtumine-Kodukant-Läänemaaga

07.10.2022 toimus HKK üldkoosolek Strateegia esitlus

26.10.2022 toimus Eesti LEADER Liidu Liikmete seminar

09.11.2022 toimus LEADER infopäev Jänedal

12.01.2023 toimus LEADER infopäev 2023/1 – LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamine

31.01.2023 toimus LEADER ESF+ meetmelehtede piirkondlik seminar

17.05.2023 toimus HKK üldkoosolek, kus võeti strateegia vastu

HKK teavitab kavatsusest toetust taotleda

Postitus “HKK üldkoosolek võttis vastu ühisstrateegia”.

3.10.23_Hiidlaste Koostöökogu strateegia 2024-2027+